Ruszyły zgłoszenia do Konkursu GEEK

Uwaga!

Nauczyciele mogą już zgłaszać zespoły i przesyłać gotowe prace konkursowe – patrz strona https://mlodzi.pti.org.pl/zgloszenie/


Na stronie konkursu udostępniony został formularz w technologii Google Forms do
przesyłania zgłoszeń wraz z plikami Karty opisu gry oraz plików z grą. Wraz z pracą należy
przesłać:

  • Kartę opisu gry – w formacie PDF
  • Zeskanowane formularze zgód na udział w konkursie – w formacie PDF
  • Pliki gry skompresowane w archiwum ZIP

Należy mieć założone konto w serwisie Google (pocztę w domenie gmail.com), co umożliwi bezpieczne przesyłanie ww. plików.
Przypominamy, że przesyłanie zgłoszeń i prac konkursowych będzie możliwe do 1.03.2023 r.
Do 8 marca nastąpi sprawdzenie poprawności przesłanych prac i obowiązujących
dokumentów do Konkursu.