SIS

Sekcja Informatyki Szkolnej

Sekcja Informatyki Szkolnej przy PTI zajmuje się wsparciem nauczycieli (głównie informatyki) pracujących w szkołach podstawowych i średnich.

 1. Wsparcie nauczycieli informatyki w rozwoju kompetencji, podnoszenia kwalifikacji i aktualizowania wiedzy i umiejętności w nauczanej dziedzinie.
 2. Prowadzenie mentoringu.
 3. Wzmacnianie metodyki pracy z uczniem zdolnym.
 4. Propagowanie konkursów, zawodów i olimpiad informatycznych.
 5. Współpraca w ramach organizacji konkursów, zawodów i olimpiad informatycznych organizowanych przez PTI.
 6. Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.

Członkowie Sekcji

Jak zostać członkiem Sekcji

 1. Członkami sekcji mogą zostać nauczyciele informatyki, aktywni zawodowo w edukacji, którzy po dołączeniu do Sekcji otrzymują status Sympatyków PTI.
 2. Członkami sekcji mogą zostać nauczyciele, którzy w sposób efektywny wykorzystują narzędzia informatyczne na przedmiotach nieinformatycznych, którzy po dołączeniu do Sekcji otrzymują status Sympatyków PTI.
 3. Członkami sekcji mogą zostać członkowie PTI.
 4. Liczba członków sekcji nie może być mniejsza niż 10 osób.
 5. Członkostwo w sekcji ustaje na wniosek członka sekcji, w wyniku decyzji zarządu sekcji lub rozwiązania sekcji przez Zarząd Główny PTI.
 6. Deklaracja przystąpienia do Sekcji odbywa się przez formularz na stronie, członkowie sekcji będą powiadomieni o przyjęciu mailowo do 14 dni od złożenia deklaracji.

Działania Sekcji

Metody i formy pracy Sekcji

Członkowie Sekcji promują wydarzenia, webinaria i działania wspierające rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie szeroko pojętej informatyki szkolnej.

Sekcja wspiera konferencje dla nauczycieli informatyki.

Dla członków Sekcji organizowane są ciekawe spotkania z ekspertami z różnych dziedzin

Zarząd Sekcji Informatyki Szkolnej

Zarząd odpowiada za realizację wspólnie ustalonych działań
Beata Chodacka

Beata Chodacka

Przewodnicząca Sekcji
Nauczyciel informatyki Oddział Małopolski PTI
Elżbieta Bowdur

Elżbieta Bowdur

Wiceprzewodnicząca Sekcji
Nauczyciel informatyki, ekspert Oddział Górnośląski PTI
Adam Jurkiewicz

Adam Jurkiewicz

Członek Zarządu
Nauczyciel informatyki Ekspert programowania
Anna Wrzeciono

Anna Wrzeciono

Członek Zarządu
Nauczyciel informatyki i matematyki Oddział Małopolski PTI

Partnerzy SIS