Grzegorz Szyjewski

Administrator

Pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Zarządzania na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2014 roku uzyskał tytuł doktora w dyscyplinie „nauk o zarządzaniu”.

Był przedstawicielem Polski w międzynarodowej grupie strategicznej przy Radzie Europejskich Stowarzyszeń Informatycznych (CEPIS), zajmującej się tworzeniem standardów w zawodzie informatyka.

Pracuje na rzecz Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Odpowiada za projektowanie, wdrażanie i eksploatację internetowego systemu do prowadzenia egzaminów i zarządzania certyfikacją PTI na terenie Polski. W 2017 roku został laureatem nagrody „Lider 20-lecia ECDL”.

Jest autorem aplikacji internetowych wykorzystywanych przez PTI, takich jak: elektroniczny zbiór zadań „exeBOOK”, elektroniczne płatności za certyfikację „Wirtualna Kasa”, automatyczna diagnostyka kompetencji cyfrowych „Barometr kompetencji cyfrowych” oraz serwis obchodów 70‑lecia informatyki w Polsce. Współtworzył konkurs “TIK-TAK?”.

Dodatkowe doświadczenia zdobywał jako członek komitetów organizacyjnych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Naukowo i dydaktycznie zajmuje się zarządzaniem projektami, zarządzaniem procesami biznesowymi, zdalną identyfikacją i uwierzytelnianiem w systemach teleinformatycznych. Poza pracą na uczelni prowadzi działalność biznesową, skupiającą się na projektowaniu, wytwarzaniu i wdrażaniu serwisów teleinformatycznych.

Od 2017 r. jest członkiem Zarządu Głównego PTI oraz członkiem Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego PTI.

Socials