Zgłoszenie do Sekcji

Home » Zgłoszenie do Sekcji
Zapraszamy do przyłączenia się do naszej Sekcji!

Członkami sekcji mogą zostać wszystkie osoby wykorzystujące informatykę na każdym poziomie procesu nauczania. Sekcja Informatyki Szkolnej dedykowana jest głównie dla aktywnych zawodowo nauczycieli informatyki, jednak dołączyć do nas może każda osoba, która chciałaby korzystać i dzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z wykorzystaniem ICT na swoich przedmiotach.
Dołączające się do nas osoby, otrzymują status członka Sekcji oraz status Sympatyka Polskiego Towarzystwa Informatycznego, pod egidą którego funkcjonuje Sekcja Informatyki Szkolnej. Członkostwo nie wiąże się z żadnymi opłatami czy zobowiązaniami wobec SIS lub PTI, i można z niego zrezygnować w każdym momencie.

W miarę rozwoju naszej społeczności, członkowie SIS będą otrzymywali dostęp do niepublicznych części portalu https://sis.pti.org.pl, z materiałami pomagającymi wykorzystywać technologie ICT w nauczaniu.