Zgłoszenia

Home » Geniallne-miejsca » Zgłoszenia
Konkurs Geniallne Miejsca
Zgłoszenia prac konkursowych

Do zgłoszenia należy dołączyć:

1. Dane Opiekuna (Opiekunów) wraz z adresem mailowym oraz skany oświadczeń.

2. Dane członków Zespołu wraz ze skanami oświadczeń.

3. Link do pracy w wersji REUSABLE wraz z dokumentem opisującym instrukcję przejścia gry.

Warto zatem mieć przygotowane dokumenty przed rozpoczęciem wypełniania formularza zgłoszenia.

Pobierz:

Formularz zgody

Klauzula informacyjna