Polityka ochrony prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych członków Sekcji Informatyki Szkolnej przy PTI

  1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (zwane dalej PTI), ul. Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa, KRS 0000043879, kontakt tel. 22 838 47 05, email: pti@pti.org.pl, oraz za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych email: iod@pti.org.pl
  2. Dane osobowe członków sekcji zbierane są w celu zapisu do sekcji oraz zapewnienia komunikacji w ramach sekcji.
  3. Dane osobowe, jakie będzie zbierało PTI to dane zbierane w formularzu rejestracyjnym na stronie (www).
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestników jest: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r, tzn. zgoda na ich przetwarzanie udzielona jest poprzez zapisanie się do sekcji przy pomocy formularza rejestracyjnego. Zgodę na przetwarzanie danych można w każdej chwili wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  5. Odbiorcami danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym mogą być pracownicy PTI, członkowie sekcji oraz podmioty realizujące zadania zlecone przez PTI na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, a także instytucje uprawnione do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wypisania się z sekcji z uwzględnieniem okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości zapisania się do sekcji.
  8. PTI nie zamierza przekazywać danych osobowych członków sekcji do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.
  9. Członkowie sekcji mają prawo żądać od PTI dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z administratorem w dowolnej dogodnej dla Państwa formie.
  10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez PTI, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.