Elżbieta Bowdur

Wiceprzewodnicząca Sekcji

Elżbieta Bowdur jest praktykiem z w zakresie edukacji dzieci i dorosłych. Zanim rozpoczęła przygodę w Stowarzyszeniu KISS zdobyła doświadczenie teoretyczne na Uniwersytecie Śląskim, Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz na studiach podyplomowych z zakresu informatyki w szkole, zarządzania oraz metodyki kształcenia dorosłych. Przez wiele lat uczyła w szkole informatyki jako nauczyciel dyplomowany. Była wykładowcą na studiach podyplomowych dla nauczycieli z zakresu informatyki oraz na studiach stacjonarnych z zakresu pedeutologii. Prowadziła wiele szkoleń dla nauczycieli oraz uczniów i studentów z zakresu umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi oraz bezpieczeństwa w intrenecie. Zainteresowania zawsze były ukierunkowane na metodykę nauczania dzieci i dorosłych, a także komparastykę, dlatego też w ramach działalności Stowarzyszenia KISS jest inicjatorką wewnętrznych szkoleń i wymiany doświadczeń dla członków i sympatyków. Utożsamia się z regułą KISS – aby być efektywnym, nie warto niczego komplikować.

Od czasu wstąpienia do Stowarzyszenia KISS brała czynny udział, a następnie była głównym organizatorem wielu corocznych konferencji naukowo-metodycznych „Technologia informacyjna w społeczeństwie wiedzy”, których pomysłodawcą był Ś.P. dr Janusz Trawka, założyciel Stowarzyszenia KISS. Była autorem i realizatorem wielu projektów na terenie Śląska. Jeden z projektów „Kompetentny e-Nauczyciel” otrzymał międzynarodową nagrodę „BEST PRACTICE AVARD” na Międzynarodowym Forum ECDL w 2015r. W partnerstwie z WS Humanitas oraz FRDL koordynuje też duże projekty obejmujące wiele województw.

Współpracuje aktywnie z Polskim Towarzystwem Informatycznym (PTI). Od roku 2011 jest Koordynatorem ECDL na województwo śląskie i opolskie, a także Egzaminatorem ECDL. W ramach grantu PTI była współtwórcą i redaktorem on-linowego zbioru zadań z informatyki exebook.pl oraz projektu Klasa z ECDL. Zarządza także własną firmą, Śląskim Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnym KISS, które skupia wiele laboratoriów ECDL i kilkudziesięciu Egzaminatorów.

Socials