Laboratoria Przyszłości – czy program odniesie sukces?

„Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.”
Te cytaty ze strony gov.pl były mi potrzebne na ukazanie istotnego braku w przygotowanym programie. Kto ma budować kompetencje kreatywne i techniczne wśród uczniów? Kto ma uczyć ich korzystania z nowoczesnego sprzętu? Gdzie mowa o szkoleniach nauczycieli? Czy, jak w przypadku nauki zdalnej, mają być pozostawieni sami sobie? Na zasadzie – macie i zróbcie? Cóż – nauczyciele przywykli już do tego. Mimo wewnętrznego buntu dają radę i…szkolą się, aby sprostać kolejnym zadaniom.
Na szczęście wielu fachowców pomaga we wdrażaniu nowoczesnego sprzętu do szkół. Robią to również organizacje, które nastawione są na zmianę edukacji – „by jej cele były odpowiedzią na potrzeby uczniów, nauczycieli i rodziców”. Wzorem dla mnie jest Cyfrowy Dialog, na zlecenie którego (a konkretnie NODN Cyfrowy Dialog, z jego szefem Krzysiem Jaworskim) poprowadziłam spotkanie na temat emulatorów. Ponieważ obiecałam uczestnikom zbiorówkę linków do prezentowanych stron, wrzucam je poniżej. Będą one zapewne pomocne podczas prowadzonych zajęć. Zawsze pod ręką 🙂 Przyjemności w odkrywaniu nowych rzeczy. I pamiętajcie: „Nic naprawdę ważnego nie działa od razu dobrze. Najlepsza lekcja, jakiej możemy udzielić naszym uczniom, to pokazanie im, jak sami się uczymy”. Niech te słowa Seymoura Paperta towarzyszą nam w dalszej pracy.
Linki:
robot sterowany blokami lub Pythonem (tłum. Adam Jurkiewicz)
karty do scratcha (klikamy na stronie w słowo „LINK”; mamy stoper, microbita tańczącego i rysującego)
https://www.tinkercad.com/  – nie tylko druk 3D 😉 również symulator elektroniki (proste układy, Arduino, microbit) i narzędzie do nauki kodowania
https://create.withcode.uk/ – emulator online
kursy forbota (dla microbita)