Jak nowe technologia zmienia pracę nauczyciela i dyrektora?

🏆🏆🏆KONKURS🏆🏆🏆

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ogłasza ogólnopolski konkurs❗️❗️❗️
Jest to inicjatywa o zasięgu ogólnopolskim, skierowana do dyrektorów i nauczycieli publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
✅Celem konkursu jest pokazanie jak nowe technologie mogą zmienić pracę nauczyciela i dyrektora przedszkola i szkoły.
✅Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu sketchnotki, tj. notatki graficznej z wykorzystaniem tradycyjnych metod i narzędzi, ale także aplikacji, a następnie wykonanie dobrej jakości skanu lub zdjęcia tej pracy, lub wykonanie notatki graficznej z wykorzystaniem wybranej aplikacji lub programu i wygenerowanego pliku jpg, pdf lub png i przesłanie go za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
✅ Konkurs jest przeprowadzany w terminie od dnia 2 września 2022 r. (ogłoszenie i start konkursu) do dnia 16 września 2022 r do godz. 23:59:59 (zakończenie przyjmowania prac). Okres ten nie obejmuje ogłoszenia laureatów i wydania nagród.

✅ Konkurs przebiega w dwóch kategoriach:
👩‍🏫 Nauczyciel – dla wszystkich nauczycieli szkół i placówek oraz 👩‍🏫 Dyrektor – dla wszystkich dyrektorów szkół i placówek. ✅Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 27 września 2022 r.
Patroni konkursu:
Nagrodzimy po 3 osoby w każdej z kategorii czyli nauczyciel i dyrektor.
Na nagrodzonych czekają atrakcyjne nagrody, co szczegółowo przedstawia regulamin konkursu.
✅Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 27 września 2022 r.
✅Regulamin konkursu znajduje się na stronie: https://nodnzytaczechowska.pl/konkurs/