Digital Wizards – program dla uczniów

To nie magia – to nowe technologie! 🚀

Wraz z Fundacją KPMG organizatorem programu – zapraszamy uczniów uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z województw lubelskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego do udziału w programie Digital Wizards.

Zapraszamy Was do wspaniałej przygody i odkrywania z nami świata cyfrowych technologii.

Przed uczniami ciekawy czas – nauki i rozgrywki – aby zdobyć i utrwalić umiejętności z trzech obszarów:

  • sztucznej inteligencji,
  • bezpieczeństwa w sieci,
  • marketingu cyfrowego.

A to wszystko w systemie gry, z nagrodami, rankingami i emocjami!

DigiLab

Pierwszy etap konkursu adresowany jest do szerokiej grupy uczniów i odbywa się online. Uczestnik zapoznaje się z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi ze wszystkich trzech obszarów (AI, cyberbezpieczeństwo i marketing cyfrowy), zamieszczonymi w systemie informatycznym. Uczestnik ma czas na poszerzenie wiedzy, zanim przystąpi do testu. Test rozwiązuje się za jednym podejściem, w określonym czasie.

DigiFest

Finał w Warszawie organizowany dla 30 najlepszych uczestników z pierwszego etapu, po 10 osób z każdego województwa, w podziale na 5 uczennic i 5 uczniów. Z uczestnikami na finał do Warszawy przyjeżdżają ich nauczyciele-opiekunowie. Fundacja KPMG pokrywa koszty dojazdu, ubezpieczenia, noclegu i wyżywienia uczestników finału.

DigiCamp

Obóz naukowy, który jest główną nagrodą, odbędzie się nad Morzem Bałtyckim. Weźmie w nim udział 10 laureatów, którzy pod opieką wychowawców-nauczycieli informatyki skorzystają z warsztatów i zajęć informatycznych. Nasi Digital Wizards będą pracować metodą projektu oraz zwiedzać atrakcje Trójmiasta.


zgłoszenia

Już od 6 maja można rejestrować się do programu Digital Wizards.

Zgłoszenia ucznia do udziału w programie dokonuje wyłącznie nauczyciel przez poprawne wypełnienie formularza rejestracji.

W systemie informatycznym nauczyciel może zarejestrować grupę swoich uczniów i przydzielić im kody, które umożliwią uczniom zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi i wykonanie testu sprawdzającego wiedzę z trzech obszarów: AI, cyberbezpieczeństwo i marketing cyfrowy.