Dzień Arkusza Kalkulacyjnego

17 października uznany został za Dzień Arkusza Kalkulacyjnego.

W tym dniu w 1978 roku został wydany VisiCalc, pierwszy program do obsługi arkuszy kalkulacyjnych dla Apple II. Było to przełomowe wydarzenie, ponieważ proces obliczania i zarządzania ogromnymi ilościami danych stał się płynny i łatwy, dzięki temu stworzono dostępne narzędzie dla biznesu. VisiCalc stał się bardzo popularny ze względu na możliwość używania go na komputerach PC, ostatecznie oddając to doskonałe narzędzie w ręce właścicieli małych firm. Można śmiało napisać, że przyczynił się do rozpowszechnienia komputerów nie tylko w wielkich firmach, ale też w mniejszych.

Ilustracja
Domena publiczna, Link

Arkusz rozwijał się, stał się nawet miejscem ukrycia najbardziej znanego easter egg dla wersji excel 1997.

W nowym arkuszu należy nacisnąć F5, wpisać X97:L97, nacisnąć Enter, nacisnąć Tab, a następnie trzymając Ctrl-Shift kliknąć kreator wykresów. Latamy za pomocą myszki.

Obecnie trudno będzie dotrzeć do tego miejsca, z uwagi na nowe wersje excela, dlatego polecamy zobaczyć film:

W szkole w arkuszu kalkulacyjnym prowadzimy wiele lekcji. Stąd dziś kilka pomysłów na zadania i kilka miejsc, gdzie te zadania można znaleźć.

Zbiór ćwiczeń i zadań exeBOOK opracowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Autorką modułu poświęconego arkuszom kalkulacyjnym w MS Office jest Ewa Szymala. W ubiegłym roku został przygotowany odpowiedni moduł dla arkuszy kalkulacyjnych w Libre Office przez Roberta Bednarz.

Polecamy zadania, ćwiczenia, a także możliwość przygotowania uczniów do zewnętrznego egzaminu ECDL “Arkusze Kalkulacyjne”. Dostępne wymagania w sylabusie, ale też próbne egzaminy zarówno we wspomnianym exeBOOKu jak i na stronach Centrów Egzaminacyjnych np. KISS Egzaminy próbne.

Zdanie egzaminów jest potwierdzeniem swoich kwalifikacji, a weryfikacja takiej wiedzy może być realizowana również jako podsumowanie tematu i zadań. Można też dołączyć do programu Klasa z ECDL, aby realizować podczas zajęć przygotowanie do egzaminów i stworzyć w szkole dogodne warunki do zdawania egzaminów.

 

Dla klas ze szkół średnich polecamy zadanie “Bankowa Pomyłka” przygotowane przez Beatę Chodacką opierające się o wykorzystanie wyszukiwania danych w postaci zagadki śledczej.

Drugie zadanie dla szkół średnich z wykorzystaniem tabel przestawnych również w postaci rozwiązywania zagadki autorstwa Beaty Chodackiej.

A czy wiecie, że powstał nawet Teledysk w excelu 🙂