Wakelet Student Ambassador Program

Platforma Wakelet (www.wakelet.com) od samego początku istnienia mocno stawia na wsparcie nauczycieli i uczniów w procesie ciągłego rozwoju kompetencji, nie tylko cyfrowych, przygotowując darmowe programy, w których mogą brać udział wszyscy chętni użytkownicy.

Jedną z najcenniejszych inicjatyw było stworzenie globalnego Wakelet Student Ambassador Program, skierowanego do uczniów w wieku 13-19 lat. Jego założenia opierały się na popularnym wśród amerykańskich edukatorów modelu 6C.

Aby ułatwić udział w programie polskim nauczycielom i uczniom, zespół złożony z 5 polskich Ambasadorów Wakeleta: Agnieszki Halickiej, Moniki Khan, Doroty Walczuk, Mirosława Barcia i Marcina Michalika przygotował jego polską wersję, opartą na filarach planu daltońskiego:

  • Samodzielności
  • Odpowiedzialności
  • Współpracy
  • Autorefleksji

Polski program Młodzieżowy Ambasador Wakeleta w przemyślany i harmonijny sposób rozwija kompetencje 4K młodych ludzi:

  • Komunikację
  • Krytyczne Myślenie
  • Kreatywność
  • Kooperację

Program pozwala na dużą swobodę w jego realizacji, umożliwiając jego uczestnikom wybór kolejności wyzwań, odpowiadających poszczególnym kompetencjom, a także podsuwając kilka sposobów wykonania danego zadania. Po zakończeniu wyzwania każdy z uczestników otrzymuje cyfrowe odznaki, a po zakończeniu całego programu certyfikat Młodzieżowego Ambasadora Wakeleta. Nauczyciele mogą w dowolnej chwili zgłosić do programu tylu uczniów, ilu chcą.

Dzięki udziałowi w programie uczniowie rozwiną kompetencje potrzebne im w dalszej edukacji i na rynku pracy, ich opiekunowie będą mogli zrealizować innowację pedagogiczną, a szkoły wziąć udział w nowatorskiej, ogólnopolskiej inicjatywie, która pozwoli im także realizować podstawowe kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2022/2023.

Wszystkie materiały, potrzebne zarówno nauczycielom jak i uczniom, są dostępne na specjalnie przygotowanym profilu https://wakelet.com/@MlodziezowyAmbasadorWakeleta

Program Młodzieżowy Ambasador Wakeleta został objęty patronatem honorowym Fundacji Plandaltoński.pl (https://fundacjaplandaltonski.pl/) i Sekcji Informatyki Szkolnej Polskiego Towarzystwa Informatycznego (https://sis.pti.org.pl/).