XIV Zjazd PTI

Na ostatnim zjeździe Polskiego Towarzystwa Informatycznego zostały wybrane nowe władze oraz podjęta uchwała programowa na najbliższą kadencję.

Miło nam zakomunikować, że Prezesem został Wiesław Paluszyński. W Zarządzie Głównym Sekcję Informatyki Szkolnej  reprezentować będzie Beata Chodacka i Grzegorz Szyjewski. Jacek Kaczor został członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej. Prezes powołał Annę Beatę Kwiatkowską na wiceprezesa ds edukacji.

Pełny skład władz można poznać tutaj: https://portal.pti.org.pl/nowe-wladze-pti/

Ważnym punktem Uchwały programowej Zjazdu jest edukacja informatyczna.

Edukacja informatyczna

  1. Propagowanie wiedzy dotyczącej roli i znaczenia wdrożenia procedur walidacji i certyfikacji kompetencji cyfrowych.
  2. Kontynuowanie certyfikacji ICDL i wprowadzanie nowych certyfikatów w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy.
  3. Opracowanie standardów kształcenia informatycznego uczniów i nauczycieli.
  4. Wspieranie członków PTI w organizowaniu konkursów informatycznych dla uczniów szkól podstawowych i ponadpodstawowych.
  5. Podejmowanie działań z zakresu edukacji cyfrowej społeczeństwa.
  6. Upowszechnianie wiedzy na temat trendów i rozwiązań informatycznych wśród prawników.
  7. Rozwój zainicjowanego w poprzedniej kadencji cyklu konferencji „Przełomowe technologie teleinformatyczne” oraz webinariów „Prezesi zapraszają”, przy aktywnym udziale Oddziałów i Sekcji.
  8. Rozwijanie czasopisma „Domena” oraz szersze włączanie przedstawicieli Oddziałów i Sekcji w jego redagowanie.

Pełna treść Uchwały Zjazdowej dostępna na stronie PTI.

Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego PTI nadał członkostwo honorowe Beacie Chodackiej i prof Krzystzofowi Diksowi.

Lista członków honorowych Towarzystwa https://portal.pti.org.pl/czlonkowie-honorowi/

Serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że edukacja informatyczna została doceniona przez Zgromadzenie.

prof. Krzysztof Diks, Beata Chodacka, Wiesław Paluszyński