XI konkurs „Avatarek” dla uczniów szkół podstawowych

Już 20 marca bieżącego roku w Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy odbędzie się XI FINAŁ KONKURSU „AVATAREK” Z TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych uczniów.
Konkurs „AVATAREK” cieszy się stale wzrastającą popularnością. W bieżącym roku szkolnym odbywa się po raz jedenasty. W pierwszej edycji konkursu 2010/2011 wzięło udział 289 uczniów z 12 gimnazjów powiatu poznańskiego. W ostatnich edycjach przed pandemią uczestniczyło już 2233 uczniów z 56 szkół z trzech województw. W ostatnim roku brało udział 800 uczniów.

O wzroście znaczenia konkursu AVATAREK dla naszego środowiska, ale przede wszystkim poziomie organizacyjnym i merytorycznym konkursu świadczy fakt objęcie konkursu patronatem honorowym m.in. przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Politechnikę Poznańską. Uważamy, że konkurs AVATAREK na stałe wpisał się w kalendarium szkolnych imprez i stał się tradycją wielu szkół podstawowych, przyczyniając się do rozwijania zainteresowań wśród młodzieży dziedziną IT i podniesienia poziomu kształcenia informatycznego. Wsparcie udzielone przez Państwa dodatkowo podniesie prestiż i rangę konkursu oraz przyczyni się do jego rozpowszechnienia.