Rada do spraw Informatyzacji Edukacji przy MEN

Minister Barbara Nowacka powołała Radę do spraw Informatyzacji Edukacji.
Przewodniczącą została wiceprezes PTI ds edukacji – dr Anna Beata Kwiatkowska, a funkcję jej zastępcy pełnić będzie Zdzisław Nowakowski z Oddziału Podkarpackiego.

Powołanie otrzymała również Agnieszka Halicka – z zarządu Sekcji Informatyki Szkolnej.

W skład Rady weszli także członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Informatycznego – prof. Jan Madey i prof. Krzysztof Diks. oraz Maciej M. Sysło – zaangażowany w przygotowanie konferencji „Informatyka w Edukacji”

Rada ma funkcję doradczą  w zakresie wykorzystania nowych technologii w edukacji. Może także inicjować działania mające na celu podniesienie jakości kształcenia w systemie oświaty z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Liczymy, że tak znakomite osoby przyczynią się do realnych pozytywnych zmian w szkole!

Pełna lista członków TUTAJ