Informatyka w Edukacji – subiektywny opis

W dniach od 28 do 30 czerwca z ramienia naszej sekcji brałem udział w Konferencji Informatyka w Edukacji w Toruniu.

Wykłady, referaty i warsztaty były skupione na dwóch ważnych aktualnie obszarach działań podejmowanych przez edukacyjne środowisko informatyków:

  • przygotowaniu nauczycieli,
  • metodyce zajęć w laboratoriach przyszłości.

W trakcie konferencji bardzo ciekawymi były Panele dyskusyjne:

Panel dyskusyjny: Przygotowanie nauczycieli przedmiotów informatycznych – niezbędne działania
Prowadząca: Anna Beata Kwiatkowska, paneliści: Dariusz Andrzejewski, Krzysztof Diks, Tomasz Kulasa, Włodzimierz Marciński, Maciej Sysło

Panel dyskusyjny: Laboratoria przyszłości
Prowadząca: Anna Beata Kwiatkowska, paneliści: Tomasz Kulasa, Dariusz Stachecki, Zdzisław Nowakowski, Maciej M. Sysło

Panel dyskusyjny: Cyberbezpieczeństwo
Prowadząca Agnierszka Gryszczyńska, Justyna Kosakowska, Krzysztof Głomb, Wiesław Paluszyński,

Z ramienia naszej sekcji prowadziłem Warsztaty związane z PyTechBrain – platformą mechatroniczną wprowadzającą młodzież w świat IoT.

Oczywiście nie mogło też zabraknąć zdjęcia z profesorem Sysło.

Na tym zdjęciu obok mnie i profesora jest jeszcze koleżanka Elżbieta Piotrowska Gromniak, prezeska fundacji Edukacja Na Nowo, z którą prezentowałem wspólny projekt:

Progr@muj w zespole

Projekt jest skierowany dla nauczycieli informatyki – darmowe materiały!