SPRAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

ON-LINE

1. Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego. 2. Ewaluacja IPET. 3. Wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia – WOPFU. 4. Oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 5. Narzędzia do ewaluacji pracy pedagoga specjalnego.   Rozdział 1 Sprawozdanie z pracy...