Konkurs

Home » Konkursy » Motorola Science Cup

Motorola Science Cup

Celem konkursu “Motorola Science Cup” (zwanego dalej “Konkursem”) jest popularyzacja Technologii Informacyjnych oraz nauk ścisłych – w szczególności informatyki, logiki, matematyki i fizyki wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce.

Zasady konkursu

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach – dwa etapy eliminacji oraz turniej finałowy.
Eliminacje prowadzone będą zdalnie z wykorzystaniem Internetu. Najlepsze drużyny zmierzą się w finale.

Etap pierwszy, eliminacyjny odbywać się będzie się w dniach 10.10.2022 – 13.11.2022.

  • Rozgrywany jest przez Internet i polega na wypełnieniu testu wiedzy ogólnej z zakresu nauk objętych konkursem.
  • Test rozwiązują wspólnie członkowie drużyny.
  • Na test składa się 40 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru.
  • Aby przejść do drugiego etapu eliminacji Drużyna musi uzyskać minimum 75% punktów

Drugi etap eliminacyjny odbędzie się w terminie 14.11.2022-5.03.2023

Polega na zrealizowaniu jednego z trzech projektów.

Etap finałowy – odbędzie się w terminie 1.06.2023 – 2.06.2023

Do etapu finałowego zakwalifikuje się 10 Drużyn, które w drugim  etapie eliminacji osiągną najwyższy wynik w rankingu.
Etap finałowy przeprowadzony będzie w formie stacjonarnej.
Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu etapu finałowego on-line za pomocą wydarzenia na komunikatorze internetowym.

(wyciąg z regulaminu konkursu)