Konkurs

Home » Konkursy » Konkurs informatyczny Bóbr

Konkurs Informatyczny BÓBR

 • Termin

  Harmonogram właściwego konkursu

  • 25 października, godz. 7:00 – rozpoczęcie rejestracji na konkurs właściwy.
  • 8 listopada, godz. 11:45 – zakończenie rejestracji na konkurs właściwy w kategorii Senior.
  • 9 listopada, godz. 11:45 – zakończenie rejestracji na konkurs właściwy w kategorii Junior.
  • 10 listopada, godz. 11:45 – zakończenie rejestracji na konkurs właściwy w kategorii Benjamin
  • 15 listopada, godz. 11:45 – zakończenie rejestracji na konkurs właściwy w kategorii Skrzat.
  • 8-10, 15 listopada – trwa Konkurs Bóbr 2021! W tym samym czasie uczestnicy konkursów Bóbr ze wszystkich krajów północnej półkuli przystępują do wykonywania zadań

   

 • Dla kogo?

  Konkurs jest przeprowadzany w czterech kategoriach:

  • Skrzat – dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
  • Beniamin – dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
  • Junior – dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych,
  • Senior – dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
 • Strona konkursu

 • Partnerzy

  Partner technologiczny: https://www.learnetic.pl/

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Pod adresem http://www.bebras.org/ znajduje się strona Konkursu Bebras.
Konkurs Bóbr jest adresowany do uczniów we wszystkich typach szkół. Udział w Konkursie nie jest związany z żadna opłatą, w przyszłości jednak nie wyklucza się wprowadzenia opłat na wzór innych konkursów, takich jak Kangur.

Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.
W szczególności konkurs ma na celu:

 • zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin od samego początku pobytu w szkole, przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania tej technologii w grupach dziewcząt i chłopców posiadających dostęp do komputerów, jak i nie mających takiego dostępu,
 • zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w ich życiu osobistym i w przyszłej pracy zawodowej,
 • stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami z różnych szkół w różnych krajach.

Posługiwanie się technologią niesie w sobie wiele ważnych aspektów poznawczych, społecznych i kulturowych. W konkursie mocno akcentowane są elementy międzykulturowe i europejskie.

Zadania konkursowe 

Charakter zadań konkursowych ma duży wpływ na zainteresowanie konkursem. Zadania w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka. Niektóre zadania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Zadania często są związane również z kulturą i językiem. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia.

Zadania są testowe. Aby rozwiązać zadanie należy: wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród na ogół czterech możliwych, lub wpisać odpowiedź w okienku lub wykonać inne czynności prowadzące do rozwiązania, o których jest mowa w zadaniu. Rozwiązania można poprawiać.

źródło: strona konkursu