ZAANGŻOWANIE UCZNIÓW W PROCES NAUCZANIA, ATRAKCYJNA – CYFOWA I INTERAKTYWNA – FORMA PRACY.
Oto dlaczego Polskie Towarzystwo Informatyczne zdecydowało się poprowadzić konkurs GEEK (Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe).
STWÓRZCIE SWOJE WŁASNE GRY EDUKACYJNE!
Kategorie konkursowe:

KONCEPCJA GRY

w postaci dowolnej prezentacji pomysłu – zbioru ekranów, algorytmu, opisu gry

IMPLEMENTACJA GRY

w postaci demo, prototypu lub pełnej gry

W KONKURSIE RYWALIZUJĄ W OSOBNYCH KATEGORIACH UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny, a wartościowe nagrody zostaną wręczone podczas uroczystych obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego organizowanych corocznie przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w Warszawie.

Wszyscy uczestnicy konkursu wraz z opiekunami będą mieli możliwość korzystania z doradztwa oraz uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych.